Hong Kong Funky Dance Showcase 2022 - Eternity

Hong Kong Funky Dance Showcase 2022 - Eternity

演出日期
2022-01-29
類別
其他
分級
I 級
主辦單位
Hong Kong Funky Dance Centre
戲院
粵劇殿堂
購票熱線
21115333
網上購票
相關節目
場次
演出日期 場數 演出劇目 演出場地
2022-01-29 1 Hong Kong Funky Dance Showcase 2022 - Eternity 粵劇殿堂
演出日期 時間 片長 價錢 演出場地
2022-01-29 7:30pm --- $250, $300, $380, $480 粵劇殿堂